Roser til Roseslottet - BEDD

Rosor till Rosenslottet

 

Högt ovanför Oslo ligger Rosenslottet, som berättar om kampen för frihet, rädsla, hopp och mod under ockupationen av Norge. Det var därför med ödmjukhet och tacksamhet som vi accepterade uppgiften att göra entrén överflödig av rosor. I samarbete med konstnären Vebjørn Sand valde vi rymliga BEDD lådor i naturlig rost för projektet. 

Se hur projektet kom till i den här filmen: 

Namnet Roseslottet är baserat på historien om Tysklands egen icke-våldsmotståndsgrupp mot nazisterna. "Den vita rosen" · var en icke-våldsam oppositionell grupp studenter i början av tjugoårsåldernsom skrev och distribuerade sex flygblad som var kritiska mot regimen mot den nationalsocialistiska regimen.1943 arresterades kärnmedlemmarna av Gestapooch dömdes till döden. (Källa Wikipedia).

Roseslottet med hvite roser i blomsterkasser fra norske BEDD

Denna berättelse och symbol, den vita rosen, visualiseras genom flera olika uttryck i utställningen. För att levandegöra symbolen klättrar vita rosor kraftfullt ut ur BEDD -lådorna vid ingången till utställningen. Växterna levererades av Hageland Fredrikstad och planteringen utfördes av Vaktmesterkompaniet. 

Roseslottet med hvite roser i blomsterkasser fra norske BEDD

 

Roseslottet med hvite roser i blomsterkasser fra norske BEDD
Roseslottet med hvite roser i blomsterkasser fra norske BEDD