Plantekasser til OBOS borettslag - BEDD

Växtlådor för OBOS bostadsrättsföreningar

I sommar deltog BEDD i ett volontärprojekt med Nils Huus bostadsrättsförening. Med hjälp av ett bidrag från OBOS kunde de boende skapa ett vackert, grönt utomhusområde. Vår vän och rådgivare Espen Skarphagen ansvarade för planteringsplanen och hjälpte till med planteringen tillsammans med goda grannar från bostadsrättsföreningen. Se filmen om hur allt blev klart på några timmar.

Denna OBOS-boendeförening hade redan en vacker stenbeläggning i boendemiljön. Den utgjorde grunden för en inramning av BEDD på olika höjder. En kombination av bambu, små träd och lägre blommor och örter bidrog till ett avskärmande och varierat uttryck. Två fristående BEDD på hjul ger möjlighet att variera uttrycket och användningen av utrymmet under hela året.

För bostadsrättsföreningar och bostadsrättsföreningar lönar det sig att kontrollera om det är möjligt att få bidrag för gemensamma miljöåtgärder. OBOS har ett bra program för detta, GRØNT ANSVAR. Här kan ni ansöka om upp till 50 % av projektkostnaderna för bland annat grönare och trevligare utomhusområden. Nästa deadline för att söka bidrag är den 28 februari, men det finns flera möjligheter under hela året. Ansökan för GRÖNT ANSVAR hittar du HÄR.